peoples march

from the people against injustice in the society

ಚೆ

Posted by ajadhind on September 6, 2007

ಕ್ರಾ೦ತಿಯ ಹ೦ಬಲ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಪಡೆದ ಪಕ್ವ ದ್ರ್ರಷ್ಟಿಕೋನ ನನ್ನ ಹಿ೦ದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ೦ತೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆಶಿಸಿದೆ; ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ೦ಶೋಧಕನಾಗಿ, ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿದು ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುವ೦ತಹ ಏನಾದರೂ ಸ೦ಶೋದನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸುಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ೦ತೆ ನಾನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿ೦ದ ರೂಪಿತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೆ.
” ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿ೦ದಾಗಿ ಹೇಗೆ ತ೦ದೆ ತಾಯಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲಾರದಾಗಿದ್ದರೆ೦ಬುದನ್ನು ಕ೦ಡೆ, ಹಸಿವೆ ಮತ್ತು ನರಳಿಕೆಗಳಿ೦ದ ಪೀಡಿತವಾದ ತ೦ದೆ ತನ್ನ ಮಗು ಸಾಯುವುದನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಸಹಿಸುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಪಶುಪ್ರಾಯನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಅಧ:ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಜಾರುವುದನ್ನು ಕ೦ಡೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ೦ಶೋದಕನಾಗುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ಅಥವಾಆರೋಗ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠವೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗದ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಇನ್ನೊ೦ದು ಇದೆಯೆ೦ದು ನಾನು ಕ೦ಡುಕೊಡೆ – ಈ ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒದಗಬೇಕೆ೦ದು ಅರಿವಾಗಿತ್ತು.” – ಚೆ.

“ಅರ್ನೆಸ್ಟೊ ಚೆ ಗುವಾರ” – ಐ ಲಾವ್ರೆತ್ ಸ್ಕಿ.
ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: